Psychologické vyšetrenia v zmysle Zákona č.8/2009 o cestnej premávke a Vyhlášky MV SR č.9/2009 Z.z.

  • vodiči z povolania
  • vodiči motorových vozidiel skupiny C, CE, D, DE, ADR
  • vodiči motorových vozidiel nad 7500 kg
  • vodiči motorových vozidiel s prípojným vozidlom
  • vodiči motorových vozidiel so zvláštnym výstražným znamením

Objednávky na tel. čísle: 0903 367 504

  • Skupinové a hromadné zľavy v závislosti od počtu vodičov.
  • Spolupracujeme s autoškolami (možnosť zabezpečiť skupinové vyšetrenie frekventantov autoškoly v rámci ich prípravy na skúšky).
  • Možnosť realizácie psych. vyšetrenia vodičov v teréne priamo na vašom pracovisku.

Copyright © 2017 K+K Servis s.r.o. Všetky práva vyhradené.