Koľko trvajú psychotesty na zbrane?

Posúdenie psychickej spôsobilosti na strelnú zbraň je náročné klinické vyšetrenie. Psychológ musí zvážiť mnoho kontraindikácii, ktoré sú v rozpore s držaním alebo nosením strelnej zbrane. Vo všeobecnosti však platí, že čas potrebný na vylúčenie všetkých pochybností o psychickej spôsobilosti vyšetrovaného závisí najmä od neho samotného. Nedá sa preto presne určiť koľko trvá samotné klinické vyšetrenie. Väčšinou sa však dá hovoriť o jednej, až dvoch hodinách, ktoré je dobré si na takéto vyšetrenie vyčleniť.

Copyright © 2017 K+K Servis s.r.o. Všetky práva vyhradené.