Odborné poradenstvo

Podľa Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 12. októbra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vodiči pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky musia podrobiť odbornému poradenstvu.

 

Odborné poradenstvo je profesionálna odborná činnosť zameraná na osobu, ktorá sa dopustila priestupku alebo trestného činu vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, prípadne na osobu, ktorej taká povinnosť vyplýva zo zákona.

Odborné poradenstvo má viesť k zodpovednému a bezpečnému správaniu takej osoby ako účastníka cestnej premávky.

 

Odborné poradenstvo je pre osoby:

  • ktoré sa dopustili priestupku alebo trestného činu vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva,prípadne pre osobu, ktorej takáto povinnosť vyplýva zo zákona.
  • po preskúmaní zdravotnej spôsobilosti u psychiatra, pokiaľ nebola zistená závislosť, na základe rozhodnutia z polície je potrebné podrobiť sa odbornému poradenstvu u dopravného psychológa.

 

ODBORNÉ PORADENSTVO ZAHŔŇA:

  • 4 skupinové stretnutia po 180 min, v priebehu 4-6 týždňov
  • ndividuálny výstupný rozhovor (50 min)
  • podmienkou vystavenia dokladu o podrobení odborného poradenstvaje absolvovanie všetkých osobných stretnutí + indiv. výstupného rozhovoru
Osoba, ktorá sa podrobuje odbornému poradenstvu nesmie byť pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok.

 

PRINESTE SI SO SEBOU

  • Občiansky preukaz, (príp. iný doklad totožností).
  • Rozhodnutie z polície.
  • Doklad o zdravotnej spôsobilosti.
  • Okuliare, v prípade nosenia

OBJEDNÁVKY

Ak sa objednáte, zaradíme Vás do poradenskej skupiny, najrýchlejšie ako to bude možné.

CENA

Informácie o cenách služieb na telefónnom čísle 0948 282 383

Copyright © 2017 K+K Servis s.r.o. Všetky práva vyhradené.