Biofeedback

Čo je EEG BIOFEEDBACK?

EEG-biofeedback je tréningová metóda založená na princípe spätnej väzby - biofeedbacku a na princípoch učenia. EEG umožňuje snímanie a zaznamenávanie bio-elektrickej aktivity mozgu.

HRV analýza a biofeedback - vďaka prístroju zvanému HRV scan dokážeme zistiť, ako sme na tom s odolnosťou organizmu, aktiváciou stresových regulačných mechanizmov a či dokážeme vypnúť a nechať telo nabrať nové sily. Pomocou biofeedbacku je možné naučiť sa aktivovať naše vnútorné mechanizmy, ktoré umožnia našemu telu lepšie narábať so stresom a regenerovať svoje sily.

Ako to funguje?

HRV (heart rate variability alebo variabilita srdcovej frekvencie) je vyjadrením neustále kolísajúceho časového odstupu medzi jednotlivými údermi srdca, ktorý je ovplyvnený rôznymi regulačnými systémami v tele- najmä autonómnym nervovým systémom. Táto variabilita je indikátorom zdravia a kondície ľudského organizmu – vyjadrením jeho pripravenosti správne reagovať na meniace sa vplyvy. Schopnosť adaptácie na vnútorné a vonkajšie podnety klesá dlhodobou aktiváciou organizmu bez dostatočnej regenerácie, záťažou, negatívnymi emóciami, myšlienkami a stresom, čo má negatívne dôsledky na zdravie a vedie napríklad k vysokému tlaku, depresiám či vyhoreniu.

Ľudí, ktorí majú nízku HRV, oveľa rýchlejšie vyčerpávajú a preťažujú zmeny, nároky a výzvy v rôznych oblastiach života, keďže majú nižšiu resilienciu (odolnosť) voči stresu. Ľudia s vysokou HRV majú dobrú odolnosť voči stresu a tým aj schopnosť lepšie zvládať záťaž a zmeny, vedia sa rýchlejšie zotaviť a regenerovať. Odolnosť tiež súvisí so schopnosťou dobre hospodáriť s energiou a budovať svoje energetické rezervy pre momenty, kedy ju budeme naozaj potrebovať.

Tréning pomocou HRV-biofeedbacku

Cieľom HRV biofeedbacku je tréning koherencie, ktorý má pozitívny vplyv na myseľ aj telo. Tréningom sa synchronizuje dýchanie, krvný tlak a tlkot srdca (čomu sa hovorí koherencia) za účelom lepšieho zvládania stresu, rýchlejšej schopnosti uvoľnenia, zlepšenia imunity a rozvinutia lepšieho vnímania tela. Súčasťou tréningu je nácvik správneho dýchania, pričom k dosiahnutiu správneho a prirodzeného dýchania je veľmi dôležité aj mentálne nastavenie klienta - toto je vizualizované napríklad balónom letiacim nad zelenou lúkou..

 

Možnosti aplikácie biofeedbacku zahŕňajú predovšetkým dysfunkcie prejavujúce sa

 • poruchami pozornosti, poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia)
 • poruchami správania (zvýšená impulzivita, hyperaktivita ADHD, ADD, resp. ĽMD)
 • poruchami plynulosti rečovej komunikácie
 • poruchami emotivity (depresie, úzkosť)
 • poruchami spánku
 • stresovým syndrómom psychicky ťažko pracujúcich osôb (manager disease)

Významnú úlohu má EEG BF aj v oblasti prevencie a to na

 • zvýšenie funkčnej kapacity mozgu
 • dosahovanie špičkových výkonov
 • prípravu k psychicky zaťažujúcemu povolaniu
 • zabránenie vzniku manažérskeho syndrómu
 • prevenciu pred vznikom úzkosti

Copyright © 2017 K+K Servis s.r.o. Všetky práva vyhradené.