Poradenská psychológia

Psychologické poradenstvo je odborná a špecializovaná činnosť zameraná na pomoc ľuďom v ťažkostiach či už krátkodobého alebo dlhodobého charakteru.

V našej praxi sa venujeme poradenstvu zameranému na:

  • individuálne poradenstvo
  • vzťahové poradenstvo
  • skupinové poradenstvo
  • poradenstvo pri znižovaní hmotnosti
  • poradenstvo v pracovnom živote, pri voľbe povolania, pri výbere strednej či vysokej školy a pri problémoch s učením

Copyright © 2017 K+K Servis s.r.o. Všetky práva vyhradené.