Pracovná a org. psychológia

V oblasti pracovnej a organizačnej psychológie ponúkame:

  • posúdenie predpokladov pre výkon danej profesie
  • posúdenie psychickej spôsobilosti na výkon povolania ako súčasť výberového procesu uchádzačov o zamestnanie
  • vykonanie posúdenia a následného poradenstva v oblasti profesionálnej orientácie.
  • personálny audit

 

Copyright © 2017 K+K Servis s.r.o. Všetky práva vyhradené.