Psychotesty na zbrojný preukaz

Podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 229/2011 Z. z., ktorá je v platnosti od 01.08.2011 sa musia žiadatelia a držitelia zbrojného preukazu podrobiť psychickej spôsobilosti. Psychická spôsobilosť žiadateľa a držiteľa sa posudzuje psychologickým vyšetrením.

Predmetom psychologického vyšetrenia je:

  • posúdenie intelektových predpokladov, výkonových predpokladov a osobnostných predpokladov pre držanie alebo nosenie zbrane a streliva s využitím klinicko-psychodiagnostických metód, ktorými sú rozhovor, pozorovanie, anamnéza a štandardizované psychologické testy.

 

  • identifikácia stavov a rizikových faktorov v osobnej anamnéze, rodinnej anamnéze, sociálnej anamnéze alebo zdravotnej anamnéze žiadateľa alebo držiteľa.

 

PRINESTE SI SO SEBOU

  • Občiansky preukaz, zbrojný preukaz, ak ste už jeho držiteľom, (príp. iný doklad totožností).
  • Doklad o zdravotnej spôsobilosti.
  • Vyplnený výpis zdravotnej dokumentácie. TU STIAHNI
  • Okuliare, v prípade nosenia.

OBJEDNÁVKY

Ak sa objednáte, bez čakania vás vyšetríme a na počkanie vystavíme posudok.

CENA

Informácie o cenách služieb na telefónnom čísle 0948 282 383

Copyright © 2017 K+K Servis s.r.o. Všetky práva vyhradené.