Psychotesty SBS

Zo zákona o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti by sa mali zamestnanci súkromných bezpečnostných služieb (SBS) podrobiť psychologickému vyšetreniu, bez ohľadu na to či pri svoje práci používa alebo nepoužíva strelnú zbraň.

Pri opakovanom posudzovaní zdravotnej spôsobilosti sa budú psychotesty požadovať len v prípade, ak to určí lekár.

 

 

Predmetom psychologického vyšetrenia SBS je:

  • posúdenie intelektových predpokladov, výkonových predpokladov a osobnostných predpokladov pre
  • držanie alebo nosenie zbrane a streliva s využitím klinicko-psychodiagnostických metód, ktorými sú
  • rozhovor, pozorovanie, anamnéza a štandardizované psychologické testy,
  • identifikácia stavov a rizikových faktorov v osobnej anamnéze, rodinnej anamnéze, sociálnej anamnéze alebo zdravotnej anamnéze žiadateľa alebo držiteľa.
Ponúkame psychologické vyšetrenie aj na prácu vo výškach (žeriav,....).

 

PRINESTE SI SO SEBOU

  • Občiansky preukaz (príp. iný doklad totožností).
  • Doklad o zdravotnej spôsobilosti.
  • Okuliare, v prípade nosenia.

OBJEDNÁVKY

Ak sa objednáte, bez čakania vás vyšetríme a na počkanie vystavíme posudok.

CENA

Informácie o cenách služieb na telefónnom čísle 0948 282 383

Copyright © 2017 K+K Servis s.r.o. Všetky práva vyhradené.